Het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Gedurende de Eerste Eeuw van Zijn Bestaan, 1778-1878.

Title
Het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Gedurende de Eerste Eeuw van Zijn Bestaan, 1778-1878.
Author
T. H. der Kinderen
Publisher
Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Westenschappen
Publication Year
1878
ISBN
Number of Pages
306
Price
Description
No Description is Found.
PDF
No PDF Found.
Category
Gedenkboek

Share This Book

Comments