Tijdschrift Indische Taal-, Land- En Volkenkunde 1854

Title
Tijdschrift Indische Taal-, Land- En Volkenkunde 1854
Author
F. C. Wilsen
Publisher
Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Westenschappen
Publication Year
1854
ISBN
Number of Pages
510
Price
Description
Inhoud/Daftar Isi:

Eenige aanteekeningen op het stuk over Boro-Boedoer, door F. G. WILSEN, Geplaatst in het Tijdschrift voor Indische taal-, land-en volkenkunde, 1ste jaargang Aflev. III & IV bladz. 235 volgg., door R. FRIEDERICH pg. 1
De twaalf spreukgedichten. Een maleisch gedicht door radja Ali Hadji van Riouw, uitgegeven en van de vertaling en aanteekeningen voorzien door E. NETSCHER pg. 11
Vertaling pg. 21
Aanteekeningen pg. 51
Algemeene geschiedenis van Java, van de vroegste tijden tot op onze dagen, door J. HAGEMAN, Jcz. III boek. Vervolg van bladz. 598, aflev V & VI pg. 33
Schetsen van de rijken van Tamboekoe en Bnggaai, op de oostkust van celebes, door C. BOSSCHER en P. A. MATTHIJSSEN pg. 63
Tamboekoe pg. 65
Banggaai pg. 90
Beschrijving van een gedeelte der residentie Riouw, door E. NETSCHER pg. 108
Lijst van boomen en planten, gevonden wordende in de residentie Riouw, door G. F. Eenige antwoorden of de vragen over Indische tijdrekenkunde, bladz. 372, I deel, door J. HAGEMAN Jcz pg. 318
Inskriptie van Sineh, door R. FRIEDERICH pg. 335
Statistieke aanteekeningen omtrent de Aroe-eilanden door C. BOSSCHER pg. 33
Verslag omtrent het eiland Engano, door den djoeragan BOEWANG pg. 379
Tjandi-pari, door J. HAGEMAN Jcz pg. 394
Exploitatie van Boeroe, door T. P. WILIER pg. 403
Statistieke schets der Zuidwester-eilanden, door C. BOSSSCHER pg. 419
Titels der Javaansch grooten te Soerakarta, door C. F. WINTER pg. 459
Iets over het schrift der Maleijers, door R. FRIEDERICH pg. 471
Fauna der residentie Riouw, met inbegrip der Oostkust van Sumatra en omliggende Landen, door G. F. DE BRUIJN Kops pg. 480


Berigten/Berita

Inskriptie op sleen in de adsistent-residentie Buitenzrong pg. I
Navraag naar oude ringen met inskriptien, door E. NETSCHER pg. I
Waarom heet de unif in het Maleisch Marapati, heer des doods? (Sanskrit), door R. FRIEDERICH pg. II
Denkbeelden omtrent Indische geschiedenis en letterkunde, medegedeeld in een Brief van Prof. C. LASSEN aan den heer R. H. TH. FRIEDERICH pg. III
Zilveren munten en gouden sieraden uit de residentie Banjoemas, door E. N pg. V
Inskriptie van Kawalie, door E. N pg. VII
Inskriptie van Ponorogo, door E. N pg. VIII
Ringen met inskriptien, door E. N pg.
Inskriptien te Soerabaja, door E. N pg. IX
Inskriptien nabij Salatiga, door E. N pg. X
Oude ring uit de residentie Banjoemas, door E. N pg. XII
Oudeheden in Cheribon, door E. N pg. XV
Drukfouten pg. XVI
PDF
No PDF Found.
Category
Tijdschrift

Share This Book

Comments