Tijdschrift Indische Taal-, Land- En Volkenkunde 1855

Title
Tijdschrift Indische Taal-, Land- En Volkenkunde 1855
Author
C. TH. Couperus
Publisher
Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Westenschappen
Publication Year
1855
ISBN
Number of Pages
554
Price
Description
Inhoud/Berita:

INHOUD
VAN
HET VIERDE DEEL
EERSTE DEEL DER NIEUWE SERLE
BLADZ

De instellingen der maleijers in de Padangsche bovenlanden pg. 1
Bijdrage tot de kennis van de Keij-eilanden, door C. Bosscher pg. 23
Bijdrage tot de kennis van het oostelijk gedeelte van Ceram en omliggende eilanden, door C. Brosscher pg. 34
Overzigt van het javaansch verhaal Sasikirono, door C. F. Philips pg. 43
Iets over de loeboes e oeloes in de binnelanden van Sumatra, naar mendedeelingen van T. J. Willer, door E. Netscher pg. 56
Aantekeeeningen omtrent een gedeelte der oostkust van Borneo, door J. Hageman, Jcz……… Hal 71
Makasaarsche historien pg. 111
Oudheden in Chirebon, door F. C. Wilsen, met platen pg. 146
Verslag van de kommissie tot verbetering der indische zeekaarten, omtrent de verrigtingen gedurende het jaar 1854, in het belang der hydrogragphie van Nederlandsch Indie pg. 167
Iets betreffende de verhouding der Pasemah-landen tot de sulthans van Palembang pg. 186
Verslag van den staat van het Bataviaasch genootschap van kunsten en wetenschappen, uitgebragt door den voorzitter, in de algemeene vergadering op den 24sten april 1855 pg. 197
Aanteekeningen omtrent Nieuw-Guinea, door G. J Fabritius pg. 209
De residentie Tapanoelie (Sumatra’s westkust) in 1852; medegedeeld door P. Th. Couperus, gewezen resident aldaar pg. 216
Het indlandsch bestuur in hrt gouvernement van Sumatra’s westkust; medegedeeld door J. van der Linden, sekretaris van dat gouvernement pg. 257
Geschiedenis der eerste Al-Qadris, met eene vertaling, door E. Netscher pg. 285
Geschiedenis van het Bataafsch en Hollandsch gouvernement op Java, 1802-1810, door J. Hageman, Jcz pg. 333
Berigten omtrent den zeeroof in den Nederlandsch-Indischen archipel, over 1854 pg. 383
Nog iets over loeboes en oeloes in de binnenlanden van Sumatra, door mr. W. A. Hennij pg. 401
Bijdragen tot de geschiedenis van het rijk van Lingga en Riouw;
I. Stamboom der onderkoningen van Riouw pg. 411
II. de vorsten van Djohor onder het engelsch bewind pg. 413
Aanteekeningen omtrent de noordoostkust van Borneo, van H. von Dewall pg. 423
Bijgeloovigheden der soendanezen, door F. C. Wilsen pg. 465
Oudheden in Chirebon, door F. C. Wilsen pg. 488
Lotgevallen van C. Z. Pietersz onder de zeeroovers van Mangindanao pg. 492
Aanmerkingen of het stuk getield: iets betreffende de verhouding der Pasemah-landen tot de sulthans van Palembang, door C. A. de Brauw pg. Hal 516
Vergelijkende woordenlijst van talen en dialekten in de residentie Menado, door A. J. F. Jansen, resident van Menado pg. 521

Berigten/Berita

Inskriptien van Pager-roejoeng en Batoe-beragoong (Sumatra’s westkust) pg. 107
Sieraden en munten opgedolven in de residentie Banjoemas pg.
Verslag van de kommissie tot verbetering der indische zeekaarten, omtrent de veriggtingen gedurende het jaar 1854, in het belang der hydrographie van Nederlandsch Indie pg. 167
Iets betreffende de verhouding der Pasemah- landen
PDF
No PDF Found.
Category
Tijdschrift

Share This Book

Comments