Tijdschrift Indische Taal-, Land- En Volkenkunde 1877

Title
Tijdschrift Indische Taal-, Land- En Volkenkunde 1877
Author
K. F Holle
Publisher
Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Westenschappen
Publication Year
1877
ISBN
Number of Pages
Price
Description
Inhoud/Daftar Isi:

Geschiedenis van het Madoeresche Vorstenhuis (door Dr. W. Palmer van den Broek), vervolg van pag. 310 van deel XXII pg.1
De kaart van Tijela of Timbanganten, door K. F. Holle pg.168
De plaatsnaam Singaparna, door K. F. Holle pg.177
Nota betreffende den ekonomischen toestand van het rijk Bangli (Bali), door F. A. Liefrink pg.189
Bijzonderheden over de Sekah-bevolking van Billition, door Ch. M. G. A. M. Ecoma Verstege pg.201
Verslag van het verhandelde tot regeling der betrekkingen tusschen de Maleische en Boeginesche nederzettingen aan de Koetei-rivier onder den vorigen Sultan van Koetei, - vertaald uit het oorspronkelijke Maleisch pg.212
Een Menangkarbouwsche heilige, door D. Gerth van Wijk pg.224
Uitrusting van een Dajak ter Wester-afdeeling van Borneo die uit snellen gaat; beschrijving van Wan Masjehoer, djaksa te Sintang, vertaald door C. Kater pg.234
De vroegste geschiedenis van Bandjermasin, door F. S. A. de Clercq pg.238
Verbeterde spelling van eenige inlandsche plaatsnamen, door F. S. A. de Clercq pg.268
Eene episode uit de geschiedenis van Madjapahit, door F. S. A. de Clercq pg.280
De troboekvisscherij, door J. S. G. Gramberg pg.298
De priesterschool te Tegalsari, door F. Fokkens (met eene plaat) pg.318
Maleish-Atjehsch woordenlijstje pg.337
Malagassisch en Javaansch, door J. Meinsma pg.348
Aanteekeningen betreffende de landschappen VI Kotta Pangkallan en XII Kotta Kampar, door G. du Rij van Beest Holle (met eene kaart) pg.356
De Kalangers door G. Ketjen, met aanteekeningen door H. L. Ch. Te M pg.421
De Oost-Indiesche Compagnie der edelen van Genua (1648-1649), door Mr. N. P. van den Berg pg.442
Verslag omtrent den zeeroof over het jaar 1876 pg.475
Iets over Endeh, door S. ROOS pg.481
De Klok of Kohkol van Galoeh, door K. F. Holle pg.581
Beschereven steen uit de afdeeling Tasikmalaja, Residentie Preanger, door K. F. Holle pg.586
Alphabetisch-systematische inhouds-opgave van deel XIII t/m. XXIV van het Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, door Mr. J. A. van der Chijs pg.589
Alphabetische lijst van de medewerkers aan de 24 eerste deelen van het Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde door Mr. J. A. van der Chijs pg.611
PDF
No PDF Found.
Category
Tijdschrift

Share This Book

Comments