Tijdschrift Indische Taal-, Land- En Volkenkunde 1879

Title
Tijdschrift Indische Taal-, Land- En Volkenkunde 1879
Author
J. A. Van Der Chijs
Publisher
Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Westenschappen
Publication Year
1879
ISBN
Number of Pages
Price
Description
Inhoud/Daftar Isi:

Bijdragen tot de geschiedenis van het inlandsch onderwijs in Nederlandsch Indie, door Mr. J. A. VAN DER CHIJS (vervolg van deel XVI bladz. 80) pg.1
Geschiedenis van eenige gouvermenteele indlandsche scholen op Timor, door IDEM pg.52
Fen en ander over de wajang, door Ch. TE MECHELEN pg.72
De Rambai en Sebroeang Dajaks door J. C. E. TROMP pg.108
Facsimile van een tweetal beschreven koperen platen, afkomstig uit Bandjar Negara pg.120
Verslag eener reis naar de Noe-mina rivier en aangren zende landstreken, gelegen aan de Zuid-oostkust van Timor, door ECOMA VERSTEGE pg.121
Een Palembangsche piagem pg.127
Vragen ter opheldering van Oud-Javaansche woorden, door Dr. H. NEUBRONNER VAN DER TUUK pg.132, 329, 432
Lijst van Atjehsche woorden, door J. DIAS pg.140
Een brief van Prins Maurits aan den Sultan van Atjeh pg.162
Eenige dagen het desaleven meegeleefd, door CH. TE MECHELEN pg.165, 256
Vragen en mededeelingen pg.196, 565
Een Nieuw genootschap op het gabied van Indische taal- land- en volkenkunde pg.215
Beschrijving van de Hindoe odheden te Moera Takoes, XII Kotta Kampar, door G. DU RIJ VAN BEEST HOLLE (met een plaat) pg.217
Hoe de Compagnie soms met indlandsche regenten handelde, medegedeeld door Mr. J. A. VAN DER CHIJS pg.221
Het schoolonderwijs onder de Chinezen op Java, door J. E. ALBERCHT pg.225
Naar aanleiding van R. VAN EC’K Een eerste proeve van een Balinesch woordenboek”, door Dr. H. NEUBRONNER VAN DER TUUK pg.242
Inlandsch plantennamen door Dr. R. H. C. C. SCHEFFER pg.319
Proeven van West-Sumatraansch Maleisch, door J. HABBEMA pg.337
Een en ander van het oude Batavia, door J. F. G. BRUMUND pg.362
Menangkabausche spreekwoorden, door J. HABBEMA pg.417, 538
Verscheidene verhalen omtrent het bijgeloof van de Maleiers in het land Minangkabau, door J. L. VAN DEN TOORN pg.441
Het laatste overblijfsel van Djakarta, door J. A. VAN DER CHIJS pg.460
Beschreven metalen plaatjes van de desa Pasindoer afd. Ledok (Bagelen), door K. F. HOLLE (met plaat) pg.464
Over de feesten, die in gebruik zijn bij de Maleiers van de Bovenlanden, vertaald door J. L. VAN DEN TOORN pg.466
Woodenlijst van de talen van Engano, Mentawei en Nias, door J. A. C. OUDMANS pg.484
Eenige Maleische wajangverhalen toegelicht door Dr. H. NEUBRONNER VAN DER TUUK pg.489
Over de spreekwoordelijke uitdrukkingen bij de bewoners van de Padansche bovenlanden, door J. L. VAN DEN TOORN pg.553
Errata pg.576
PDF
No PDF Found.
Category
Tijdschrift

Share This Book

Comments