Tijdschrift Indische Taal-, Land- En Volkenkunde 1881

Title
Tijdschrift Indische Taal-, Land- En Volkenkunde 1881
Author
J. A. Van Der Chijs
Publisher
Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Westenschappen
Publication Year
1881
ISBN
Number of Pages
579
Price
Description
Inhoud/Daftar Isi

Oud-Batam, door Mr. J. A. Van Der Chijs pg.1
De Mentawai-eilanden, door H. A. Mess pg.63
Vragen en Mededeelingen pg.102, 202, 299, 571
Godsdient en Bijgeloof der Niassers, door L. N. H. A. Chatelin pg.109
Menangkabausche spreekwoorden, door J. Habbema pg.168, 234
Eenige opmerkingen naar aanleiding van 's heeren Klinkert beoordeeling naar aandeling van Dr. J. J. de Holander, door D. Gerth van Wijk pg. 182
Banda's Veroverings-dag, door Mr. J. A. Van Der Chijs pg.195
Nalezing op "Eenife Mlaeische wajangverhalen toegelicht" (deel XXV bladz. 489-537), door Dr. H. N. Van Deer Tuuk pg.199
Aanteekeningen uit het familieleven bij den Maleier in the Padangsche Bovenlanden, door J. L. Van Der Toorn pg. 205, 514
"Victorie branden" door J. A. Van Dere Chijs pg.256
De banning djoekoet singak en baning seran njeroepak amang. Tweevolksverhalen in het dialekt der Orang Lawoet of Orang Sekah van Belitoeng, door J. G. T. Riedel pg. 264
De jacht op het eiland Nias, door J. W. Thomas pg. 274
Eenige aanteekeningen over de visscherij in de afdeeling Grati, door J. Knebel pg.283
Een Misverstand, door Dr. H. Kern pg. 297
Het toonel te Batavia in vroegeren tijd, door Mr. N. P. Van Den Berg pg. 313
Beschrijving van drie Chineesche kaartspelen, door M. Von Faber pg. 413
Iets over de Dajaks van Melintam en Njawan, door J. M. Van Berckel pg. 423
Schets der afdeeling Laboean-Batoe, residentie Sumatra's Oostkust, door J. B. Neumann pg. 434
Over den eed der Maleiers ter Sumatra's Westkust, door G. W. W. C. Van Hoevell pg. 529
Misverstand ? door Dr. H. N. Van Der Tuuk pg. 538
Een en ander over het meer van Grati uit het Javaansch overgezet, door J. Knebel pg. 541
Iets over het nbatoeah en tilako zijn" bij de Maleiers, door J. L. Van Den Toorn pg. 556
Menangkabausche persoonlijke voornaamwoorden, door J. Harbema pg. 564
Verbeteringen en nalezingen op het stuk: Godsdienst en bijgeloof der Niassers, door L. N. H. A. Chatelin, bladz 109-167 pg. 573
PDF
No PDF Found.
Category
Tijdschrift

Share This Book

Comments