Organisasi Seni dan Keilmuan Multinasional

From Ensiklopedia Museum Nasional Indonesia
Jump to: navigation, search
This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
تونسي • ‎Afrikaans • ‎English • ‎Bahasa Indonesia • ‎日本語 • ‎Nederlands (informeel)‎ • ‎中文(中国大陆)‎
Mendali-Piagam Batavia Genootschap Tahun:1878 Kebangsaan: Multi Nasional

Dalam Gedenkboek (1778)[1] Bataviaasch Genootschap (BG) di Lampiran yang berjudul WETENSCHAPPELIJKE VEREENIGINGEN EN INSTELLINGEN WAARMEDE HET BATAVIAASCH GENOOTSHAP VAN KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN IN HET BEGIN VAN 1878 IN BETREKKING STOND BIJLAGE N. P. XXXIX diinformasikan pada tahun 1878 terdapat Seratus empat puluh delapan (148) Masyarakat Ilmiah dan Institusi yang terkait Pustaka dan Museum BG dimana organisasi tersebut terdapat di 17 Wilayah dan 18 Negara.

Organisasi dan Lembaga Bataviaasch Genootschap[edit]

Eropa[edit]

Nederlansch Indie (Belanda-India)[edit]

 • Koninklijk Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch indie. Batavia
 • Nederlandsch indische maatschappij van landbouw en nijverheid. Batavia
 • Koninklijk instituut van ingenieurs. Afdeeling oostelijk java. Soerabaija
 • Volksleesbliotheek te Batavia
 • ‘s Lands Plantentiun te Buitenzorg

Nederland (Belanda)[edit]

Groot Brittannie En Ierland (Inggris Raya dan Irlandia)[edit]

 • British Museum. London
 • Linnean Society. London
 • Royal Society. London
 • Zoological Society. London
 • Royal Asiatic Society of Great-Britain and Ireland. London
 • Literary and philosophical Society of Manchester
 • Kings College. London
 • Philosophical Society. Cambridge
 • Oriental Translation Fund of Great-Britain and Ireland. London
 • Redaction of the Edinburgh Review
 • National Association of Social Sciences. Birmingham
 • University of Oxford


Frankrijk (Perancis)[edit]

 • Institut de France
 • Academie des Sciences Naturelles de Nancy
 • Societe Nationale des Sciences Naturelles d Cherbourg
 • Academie des Sciences, art et belles lettres de Dijon
 • Academie des Sciense Morales et Politiques de L’institut de France. Paris
 • Societe des Japonaises, Chnoises, Tartares et Indo-Chinoises. Paris
 • Academie des Sciences. Paris
 • Redaction de L’exploration Boulevard denain. Paris
 • Musee d historie naturelle a Paris
 • Societe geologique de France
 • Redaction de la reveu Brittanique. Paris
 • Redaction de la reveue des deux mondes. Paris
 • Societe philomatique de Paris
 • Societe nationale des sciences, de L’agriculture et des arts a Lille
 • Bibliotheque municiple scientifique et litteraire du XVI Arrondissement de Paris


Gosterijk (Austria)[edit]

 • Kaiserliche geographische Gesellschaft. Wien
 • Kaiserliche Leopoldische Carolinische Akademie der Naturforscher
 • Kaiserliche Akademie der Wissenschaften. Wien
 • Wiener Museum der Naturgeschicthe
 • Orientalische Museum in Wien
 • Kaiserlich-Konigliche Akademia der Orientalische Sprachen. Wien
 • Zoologish-botanische Gesellschaft in Wien
 • Wisseschafttlicher Club in Wien

Duitschland (Jerman)[edit]

Zwitserland (Swiss)[edit]

Italie (Italia)[edit]

Belgie (Belgia)[edit]

Spanje (Spanyol)[edit]

Portugal (Portugis)[edit]

Rusland (Rusia)[edit]


Denemarken (Denmark)[edit]

Zweden en Noorwegen (Swedia dan Norwegia)[edit]

Afrika[edit]

Egypte (Mesir)[edit]

 • Societe Khediviale de Geographie. Alexandrie


Amerika[edit]

Amerika[edit]

Azie (Asia)[edit]

Australie (Australia)[edit]

Daftar Pustaka[edit]

 1. Genootschap, Bataviaasch. (1778). Gedenkboek: Het Bataviaasch Genootschap Van Kunsten En Wetenshappen, Gerurende De Eerste Eeuw Van Zijn Bestaan 1778-1878. Deel I. . Batavia. Ernst & Co