Prasasti kampak D.21

From Ensiklopedia Museum Nasional Indonesia
Jump to: navigation, search

Katalog[edit]

Nama: Prasasti Kampak

Bahan: Batu Andesit

No Inventaris[1]: D.21

No Kepmendikbud: -

Status: Benda Budaya Berskala Nasional

Tokoh: -

Asal: Surabaya (Sumber Ngudalan, Dkh. Kampak, Ds. Karangrejo, Kec. Kampak, Kab. Trenggalek)

Penempatan: Selasar Utara

Ukuran, Deskripsi[edit]

 • Ukuran
  • Tinggi: 89 cm
  • Lebar : 93 cm
  • Tebal : 22 cm
 • Deskripsi :

Pecahan batu yang sangat besar (telur bagian atas), dengan kepala bulat, dan permukaan melengkung. Abu-abu. Breksi andesit. Dijelaskan di empat sisi dengan huruf Jawa Kuno Timur. Di depan, di sana-sini tidak terbaca, 15 baris, di belakang 13 baris dan satu baris setengah huruf, di permukaan sisi kiri hanya terbaca 3 baris, dan di sisi kanan hanya 2 baris.(akhir prasasti)

Isinya tentang Penganugerahan Sima (Tanah Bebas Pajak) untuk pembangunan Bhatara i sang hyang prasada kabhaktyan i pangurumbigyan i Kampak. Dan penyebutan {mang)raksa kadatwan crï maha(raja) i mdang i bhu(mi) mataram beserta pejabat-pejabat pada masa pemerintah Pu Sindok awal yang mendapatkan hadiah pada peresmian itu.

Berikut Isi Prasasti Kampak yang dikutip dari Transkripsi OJO oleh Dr. Brandes dengan Terjemahan bebas :

Depan

1.......t(i)ngkës

......tameng/ prajurit bertameng

2.....wli (tambang), wli panjut, wli harëng, pagulung, pabisar, palamak..hapu...(pa)sukala(s) .....pembeli tali/tambang, pembeli kayu (obor/pelita), pembeli arang, tukang pedati, peternak hewan peliharaan, pembuat tikar,....kapur sirih...pengawas hutan

3.....pulung padi, skar tahun, panrangan, panusuk,....kawan, mahaliman, kdi, (walya)n, widu(ma)ngidu(ng), sambal sumbul halan haji

.....pengurus panen padi, upeti, petugas penerangan, panusuk,....kawan, pemelihara gajah, kelainan seks, dukun/tabib, pesinden pelantun kidung, sambal sumbul, abdi raja

4......ty(e)wamadi tan tama rikanang sawah sima pangurumbi(g)yan i kampak kewala bhatara i sawah prasada kabhaktyan i pangurumbigyan atah pramana i sa

......dan sebagainya tidak boleh memasuki sawah sima Pemujaan Hyang Manikoro/Cungkup (Puncak Gunung Kelut yang terlempar jaman purba) di Kampak (wilayah Parasu/Pesu) hanya Pemangku di sawah Persada Kebaktian di Pemujaan Hyang Manikoro/Cungkup semua hasil dari

5...........mangkana ikanang sukha duhkha kadyangganing mayang tanpawuah, walung ramambat ring natar wipati wangkai kabunan, rah kasawur ing dalan, wak capala, duhilatan hidu kasirat

(petugas pajak) demikianlah termasuk denda-denda tindak pidana seperti bunga kelapa yang tidak berbuah, labu merambat di halaman, kematian yang mayatnya terkena embun, darah tertumpah di jalan, memaki, menarik kembali janji, ludah tersembur

6........mamijilakan wuri ning kikir, mamuk mamampang ludan tuttau danda kudanda mandihaladi, bhatara i sang hyang prasada kabhaktyan atah parana ni drabya hajinya kunang

berkelahi meninggalkan bekas senjata tajam, mengamuk, merampok, menyerang, memburu,menyiksa, ejek mengejek, semua hasil pajaknya untuk Pemangku dari Sang Hyang Persada Kebaktian adapun

7........misra manambul, manawring, manglaka mangapus, mapalangan, mangawar, matarub manggula, mangdyun, ma(ng)hapu, manula wungkudu, manglurung, magawai rungki, payung wlu, mopih, akajang,

(pajak) perajin, pembuat pewarna hitam, pembuat kain tipis, pembuat pewarna merah, pembuat tali jerat, pembuat tali kekang, pembuat tempat berlindung, pembuat tenda, pembuat gula, pembuat periuk, pembuat kapur sirih, pembuat tembikar, pengolah mengkudu, pembuat minyak jarak, pembuat payung anyaman, pembuat payung bulat, penjahit (upih=potongan kain),pembuat tirai,

8. magawai kisi, mamubut, manganamanam, manawang, manahib, mamisandang manuk, makalakala, kapwa ya triyagan drbyahajinya sadüman nmara i bhatara, sadüman umara i

pembuat barang anyaman, tukang bubut, pembuat anyaman, pembuat jaring, pembuat sangkar, pembuat perangkap burung, pembuat jerat binatang, hendaknya dibagi menjadi tiga (3) bagian pajaknya, satu bagian untuk Pemangku sima, satu bagian untuk

9. sang makmitan sima, sadnaian maparaha i sang mangilala drabyahaji, irikang kala maagasëaken dapungku pasambah i cri maharaja mas sa 2 ma 8 wdihan tapis ya 1 rakai sirikan

sang pemelihara sima, satu bagian untuk petugas pajak, di saat itu Dapungku pasambah mempersembahkan Sri Maharaja emas 2 swarna 8 masa sepasang kain untuk lelaki jenis Tapis, Rakai Sirikan

10......marendra, rake wka pu balyang, samgat momahumah kalih madander anggéhan, tiruan dapunta taritip,...inangsëan pasak pasak mas su 1 ma

(Dyah?) Amarendra, Rake Wka Pu Balyang, Samgat Momahumah dengan Madander Anggehan, Tiruan Dapunta Taritip, persembahan hadiah emas 1 suwarna ..Masa

11......n cadar yu 1 sowang sowang, mamrati hawang wicaksana, manghuri pu pandamuan, halaran pu guranantama, panggil hyang pu glo, inangsëan pa

masing-masing sepasang kain (untuk lelaki jenis) Cadar, Mamrati Hawang Wicaksana, Manghuri Pu Padamuan, Halaran Pu Guranantama, Panggil Hyang Pu Glo, persembahan

12. sak mas ma 1, wdihan cadar yu 1 sowang sowang wadihati sang dïnakara, akudur pu balawan, inangsëan pasak pasak s(u) 1 ma hadiah emas 1 masa, masing-masing sepasang kain untuk laki-laki Cadar. Wadihati Sang Dinakara, Akudur Pu Balawan persembahan hadiah uang emas 1 masa

13......dar yu 1 sowang sowang, tuhan i wadihati miramirah sang halang palang, halaran palbarrap, tuhan i makudur 4 watu walai sang rama , watuka

masing-masing sepang (kain untuk laki-laki jenis Cadar?), pemimpin di Wadihati Miramirah Sang Halang Palang, Halaran Palbarrap, pemimpin di Makudur 4 Watu Walai Sang Rama, Watuka

14. ..............n, wineh pasak .......................ma, .........sabowangka, pangurang i makudur

...............n, diberi hadiah.....................ma...........sabowangka, pangurang di makudur

15...............jisamat (akhir)

............jisamat

Belakang

1...........................................

...........................................

2. ....................ksinapaccirnottara maddhya, urddhammadbab, rawicaci ksiti...jala

....................ksinapaccirnottara maddhya, urddhammadbab, rawicaci ksiti...jala

3...................garuda gandharbwa, sarbwalokapala yama baruna kuwera basawa niuang putra dewa

.................garuda gandharbwa, sarbwalokapala yama baruna kuwera basawa niuang putra dewa

4..................nagaraja durggadewï, caturacra, ananta surendra, ananta byang kalamrtyü, gana bhïïta,'''Bold text

..................nagaraja durggadewï, caturacra, ananta surendra, ananta byang kalamrtyü, gana bhïïta,

5............raksa kadatwan crï maha(raja) i mdang i bhu(mi) mataram, kita umilu manarïra, umasuking sarbwa carïra, kita sakala saksi bhüta, tumon madoh lawan maparë

pelindung Kedatuan Sri Maharaja Medang di Bumi Mataram, engkau yang telah menjelma, masuk ke badan semua, engkau semua sebagai saksi tetap,dari yang jauh maupun yang dekat

6. (ring ra)hina ring wngi addengë a...............samaya sapatha sumpah pamangmang mami ri kita hyang kabeh, yawat ikanang ngwang duracara, tan magam tan makmit i

dari siang maupun malam dengarkanlah ini janji kutukan sumpah serapah dariku wahai engkau Hyang semua, jika ada orang yang berbuat jahat,tidak melaksanakan dan tidak memelihara

7. rikang sapatha si hatan sa..........t kudur hadyan hulun matuha rare, lakilaki wadwan, wiku grhastha muang patih wahuta rama, nayaka parttaya'''Bold text

ini kutukan............makudur kalangan bangsawan pendeta patuhlah baik laki-laki maupun wanita, kepala kebiksuan, juga patih Wahuta Rama, pamong praja parttaya

8.............................lahul(aha) ikeng lmah sawah i kampak, sima inarpanakan dapungku i manwpujanma, i bhatara i sang hyang prasada kabhaktyan i pangurumbigyan i

........mengganggu dimana tanah sawah di kampak (wilayah Parasu/Pesu, sima dipersembahkan oleh Dapungku Manupujanma Pemangku dari Sang Hyang Persada Kebaktian di Pemujaan Hyang Manikoro/Cungkup di

9. kampak wabakataya nguniweh da.........ta sa(ng) hyang watu sima tasmat kabuatakuanya, patyanantaya kamung hyang deyantatpatïya tattanoliha i wuntat

kampak (wilayah Parasu/Pesu) milik pribadi atau.................Sang Hyang Batu Sima kepada yang dibebankan, bunuhlah dia olehmu Hyang bunuhlah olehmu tidak bertindak di belakang

10. (tat?)tinghala i likurën, tarung ring adëgan, tampyal i wirangan uwahi i tnganan, tutuh tundanya, blah kapalanya, sbitakan wtangnya, rantan ususnya, wtuakan

tidak melihat ke samping, berkelahi berhadapan, memukul dari sisi kiri dan kanan, kemudian menghancurkan, belah kepalanya, robekkan dan potong ususnya, keluarkan

11......lmanya, duduk hatinya pangan dagi(ng)nya, inum rahnya, tëhër pëpëddhakan wkasan pranantika, yan pararing alas pangananning mong, patukanning ula, pulirakuaning dewa

dalamnya, tusuk hatinya makan dagingnya, minum darahnya, kemudian akhirnya melengkapi kematian, jika masuk ke hutan jadi makananya harimau, dipatuk ular, dipilin oleh dewa

12. (ma)ny(u), yan pararing tgal alapanning glap, sampalanning raksasa, pangananning wu(i)l si............an..........hyang kucika garggametrï kurusya patanjala, suwuk la

manyu?, jika pergi ke ladang akan disambar petir, dihancurkan raksasa, makanannya raksasa,...................Hyang Kucira Garggametri Kurusya pelindung, sebelah (utara?)

13......wuk k(i)dul kuluan waitan, wuangakan ringa.....salambitakan ing (h)yang kabaih, tibakan ri(ng) mahasamudra, klamakan ring dawuhan, alapan sang hyang ja

sebelah selatan barat timur, buanglah dalam/ke......dihancurkan oleh Hyang semua, jatuhkan dalam mahasamudera, tenggelamkan dalam bendungan, disambar Sang Hyang .......

14. (Setengah baris, setengah huruf)

Sisi Kiri

1..........ngkari iwak knas prakara, anadah sira kabeh yan

(menangkap?) semua jenis ikan, untuk kamu semua.......

2. n kurawu, kuri.......t dwadwal, kapwa mangulur

n kurawu, kuri........t menjual, bersama mangulur

3...........tih pramukha, kapwa manambah humarep i

.........tih pemimpin, bersama manambah humarep i

Sisi Kanan

1..........iniglakan, malungguh sira muwah winuwahan tambul

.........minum-minuman, duduk kamu menambah makanan

2..........kapwa umulih i humah nira, likhita(patra) citralekha i ha

........hendaknya pulang ke rumah sendiri, ditulis oleh Juru Tulis I ha

(Tamat)

Nilai Penting[edit]

 • Sejarah
 • Ilmu Pengetahuan
 • Pendidikan
 • Agama
 • Kebudayaan

Riwayat Pameran[edit]

Riwayat Pemeliharaan[edit]

Nilai Pendidikan[edit]

Referensi[edit]

 1. Korte Gids voor de Archeologische Verzameling van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. 1919. Druk van Albrecht & Co., Weltevreden