Translations:Halaman Utama/13/su

From Ensiklopedia Museum Nasional Indonesia
Jump to: navigation, search

Dina 1923, Genootschap Bataviaasch dileler ku karajaan Nederland jadi awalan ngaran BG dibéré tambahan kalayan "Koninklij" ku pihak karajaan. Pangajén ieu pakait sareng usaha panjang dina pelestarian budaya BG koloni. Ngaranna lumangsung dugi 1950 sanggeus merdeka. Salajengna taun 1950, babarengan jeung kamerdikaan Republik Indonesia, BG nyieun ngaran pangaluyuan janten Institute of Budaya Indonésia sarta dina Diterangkeun ku Pangeran Hoesein Djayaningrat dugi 1962.